Farewell Party at Pobra do Caramiñal.

Este xoves o fin de curso foi un pouco distinto para boa parte dos alumnos do Ies Pobra do Caramiñal.

Como broche final celebrouse un acto no cine Elma, no cal realizamos a entrega de premios aos gañadores do concurso “CADA XESTO CONTA”, que se desenvolveu ao longo de 10 semanas entre todo o alumnado do insti.

This year, the end of the scholar year was a little different for a large part of the students of Ies Pobra do Caramiñal.
As an outcome, on 21/06 an act was held at Elma facilities, where we made the awards ceremony to the winners of the “CADA XESTO CONTA” contest, which was developed throughout 10 weeks among all the students of the institute.


Nas bases do concurso establecíase un gañador por cada un dos tres edificios que conforman  as dependencias do centro educativo, polo que resultaron gañadores a 4B, 3A e 1D,  cunha gran diferencia de puntos a favor de 1D, polo que o xurado nomeo aos alumnos deste grupo gañadores absolutos.

On the basis of the competition, a winner was established for each one of the three buildings that make up the facilities of the school, which resulted: 4B, 3A and 1D, with a large difference of points in favor of 1D, so the jury appointed the students of this group, absolute winners

Pero, dado que todos as aulas de 1º e 2º de ESO acadaron excelentes puntuacións, consideramos que todos eles eran merecedores de recoñecemento , polo que foron convidados ao acto de entrega de premios.

But, since all of the 1st and 2nd year ESO classrooms achieved excellent scores, we believe that all of them were deserving of recognition, so they were invited to the awards ceremony.

Este concurso foi posto en marcha polo grupo Erasmus+ do instituto, dentro das actividades dun dos dous proxectos que desenvolvemos estes dous últimos cursos: “A CALL FROM SCHOOLS. FOR A LESS DESTRUCTION, LET´S REDUCE THE CONSUMPTION”.

This competition was launched by the Erasmus + group of the institute, within the activities of one of the two projects that we have developed in these last two courses: “A CALL FROM SCHOOLS.
FOR LESS DESTRUCTION, LET’S REDUCE THE CONSUMPTION “.

 

Aproveitamos tamén este acto para poñer broche final a estes dous proxectos, polo que asistiron tamén algúns dos alumnos participantes nos proxectos; aínda que oficialmente rematarán en setembro, para o alumnado está será moi probablemente a última actividade.

We also take this act to put a final outline on these two projects, which also attended some of the students participating in them; although officially will end on September, for most of the students will likely be the last activity.

O acto foi aberto pola directora do Ies, Dna Margarita Saborido, e pechado pola coordinadora de proxectos europeos Dna Angeles Miguéns.

 

The act was opened by the headmistress of Ies, Dna Margarita Saborido, and closed by the European projects coordinator, Dna Angeles Miguéns.

Tamén contamos coa presencia do alcalde da Pobra, que se acercou a felicitar aos gañadores, aos que fixo entrega das medallas; pero tamén quixo felicitar a todos os presentes por acadar os obxectivos do concurso, entre eles concienciarnos da importancia de coidar o medio ambiente e de aplicar as 3R: Reducir, Reciclar e Reutilizar.

We also count with the presence of the mayor of Pobra, who came to congratulate the winners, to whom he delivered the medals; but also wanted to congratulate everyone present to have achieved the objectives of the competition, among them, to become awareness of the importance of caring for the environment  applying the 3R: Reduce, Recycle and Reuse.

Tamén nos fixo ver que cos pequenos xestos, entre todos, podemos acadar importantes resultados. Rematou a súa intervención cun recoñecemento ao labor do profesorado que se esforza por desenvolver os proxectos Erasmus+.

He also made us see that with the small gestures, among all, we can achieve important results. His intervention ended with a recognition to the work of teachers that strives to develop the Erasmus + projects.

Logo da entrega de diplomas, desprazámonos ás instalacións de O Lagar, onde todos poidemos disfrutar dun ágape e de un tempo de convivencia, que aproveitamos para facernos as fotos de grupo, que logo nos permitirán recordar estes momentos e aos compañeiros cos que se comparteu o curso.

After the delivery of diplomas, we move to the facilities of O Lagar, where we all enjoy an agape and a time of coexistence, which we used to take group photos. These pics will allow us to remember these moments and the companions with whom we shared course.

Demos así por rematados: o concurso, o curso e dous anos de proxectos Erasmus+.

In this way we give by finished: the contest, the course and two years of Erasmus+ projects.

 

Podes ver mais fotos deste evento en https://www.flickr.com/photos/149513456@N05/albums/72157697747318784

You can see more pictures at https://www.flickr.com/photos/149513456@N05/albums/72157697747318784

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment