1η Συνάντηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Στα πλαίσια της υλοποίησης του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ που υλοποιεί το 1ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας,  δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, μετέβησαν στο Ικόνιο της Τουρκίας, για την 1η συνάντηση εργασίας. Ο τίτλος του προγράμματος είναι “A call from schools for less destruction – let’s reduce the consumption”. Οι χώρες που συμμετέχουν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, Λιθουανία, Ισπανία και Ρουμανία. Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών, εκπαιδευτικών αλλά και της κοινωνίας σε ζητήματα που αφορούν την μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας, τη δημιουργία «καθαρών» πηγών ενέργειας αλλά και την αντικατάσταση κατά το δυνατόν των «παραδοσιακών» καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Όλο αυτό το Project θα συνοδευτεί με δράσεις σε όλες τις χώρες που αποτελούν την ομάδα έργου, με την Ελληνική ομάδα και το 1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας να έχει ως πρωταρχικό ρόλο την ανάδειξη της σπουδαιότητας και της χρήσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ενέργειας. Επίσης η διάχυση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος σε όσο το δυνατό περισσότερους μαθητές και εκπαιδευτικούς της περιοχής μας, αποτελεί στόχο μας και προς αυτή την κατεύθυνση καταβάλλεται ήδη μεγάλη προσπάθεια από το σχολείο μας.

Το 1ο ΕΠΑΛ, με δυναμισμό και αποφασιστικότητα, υλοποίησε στο παρελθόν, υλοποιεί τώρα, αλλά και θα συνεχίσει να κατευθύνεται σε δράσεις τέτοιες, που σκοπό έχουν να αναβαθμίσουν την ποιότητα παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές μας, αλλά και της αξιοποίησης των ευκαιριών ώστε οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας να αποκτήσουν ακόμα περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες που θα τους χρησιμεύσουν τόσο στην εργασία τους στο σχολείο, όσο και στην προσωπική τους ζωή, μέσα από καινοτόμες δράσεις και πρωτοποριακά προγράμματα.

 

Από τη Διεύθυνση του 1ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας

img_1975

prensa1

As part of the new european Erasmus+ program, in which the 1st EPA.L of Karditsa is involved, the Director of our school and one of the schools teachers visited the city of Konya in Turkey for the first project meeting. The title of the program is “A call from schools for the Less destruction – Let’s reduce the consumption”.

The participating countries are: Greece, Italy, Turkey, Lithuania, Spain and Romania. The aim of the program is to sensitize students, teachers and society in matters relevant to reducing energy consumption, creating ‘clean’ energy sources and replacing ‘traditional’ fuel with renewable energy sources at the highest possible level.

The whole project will be accompanied by actions in all the participating countries, with the Greek team and the 1st EPA.L of Karditsa having as its primary role to promote the importance and use of photovoltaic systems of energy production. Moreover, the dissemination of the program’s results to as many students and teachers in our area as possible is our primary goal; in this direction, the school is already making a very big effort.

The 1st EPA.L of Karditsa has also materialized in the past similar innovative activities, always with dynamism and determination. Their aim is to upgrade the quality of education provided to students, but also to make the most of any opportunities that arise; in this way,  its teachers can acquire even more knowledge and experience, which will prove to be useful in their work as well as in their personal life.

img_2101

Leave a Comment